BANPOL


Gospodarstwo zajmuje się produkcją mieszaną tj; produkcją zbóż, traw i lucerny, hodowlą trzody chlewnej, bydła opasowego i mlecznego, produkcją kurcząt brojlerów, kaczek i jaj od kurki zielononóżki. Gospodarstwo posiada powierzchnię 20 ha w tym 15 ha łąk i pastwisk.

W gospodarstwie ekologicznym BANPOL stosuje się do nawożenia tylko i wyłącznie obornik, kompost i gnojowicę z własnego gospodarstwa.

Zwierzęta karmione są własną paszą wyprodukowaną we własnym gospodarstwie ekologicznym.

Bydło wypasa się na pastwiskach i łąkach, które to korzysta ze świeżego powietrza, światła i ruchu.
Trzoda chlewna, kurczaki brojlery i kury zielononóżki korzystają ze stałego wybiegu. ny, hodowlą trzody chlewnej, bydła opasowego i mlecznego, produkcją kurcząt brojlerów, kaczek i jaj od kurki zielononóżki.

Gospodarstwo posiada powierzchnię 20 ha w tym 15 ha łąk i pastwisk.

W gospodarstwie ekologicznym BANPOL stosuje się do nawożenia tylko i wyłącznie obornik, kompost i gnojowicę z własnego gospodarstwa.

Zwierzęta karmione są własną paszą wyprodukowaną we własnym gospodarstwie ekologicznym.

Bydło wypasa się na pastwiskach i łąkach, które to korzysta ze świeżego powietrza, światła i ruchu.
Trzoda chlewna, kurczaki brojlery i kury zielononóżki korzystają ze stałego wybiegu.

Aktualne listy wystawców dostępne u koordynatora BioBazaru pod numerem telefonu: 505 879 862,

This post is also available in: Polish

Czytaj więcej