Badanie produktów ekologicznych na BioBazarze

Przeprowadziliśmy kolejne badanie na zawartość pozostałości, w tym pestycydów, w losowo wybranych 4 próbkach produktów na BioBazarze.
Przebadaliśmy wybrane produkty i wynik jest dla nas pozytywny, czyli potwierdza to, co mówi certyfikat. Takie badania przeprowadzamy co jakiś czas od dwóch lat, oczywiście poza rutynowym sprawdzaniem certyfikatów ekologicznych naszych wystawców.
Sami finansujemy te analizy, aby mieć pewność, że dostarczamy Wam to, co zapowiadamy: żywność ekologiczną najwyższej jakości zgodną z certyfikatem ekologicznym.
Bardzo się cieszymy, że tak jest!
Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie, kupując u nas.
Dziękujemy też wystawcom, bo to ich ciężka praca sprawia, że właśnie takie produkty trafiają w efekcie na Wasz stół. Ważne są dla nas wszelkie sygnały od Was, naszych klientów, jak oceniacie artykuły u nas nabyte, dlatego kontaktujcie się z nami w razie uwag, także tych pozytywnych.
Mogą one być wskazówką, jak planować kolejne badania.
Laboratorium w którym, badania zostały przeprowadzone https://hamilton.com.pl/Pamiętajcie: ekologiczne znaczy certyfikowane!