Menu

Polityka Prywatności

MyEcolife Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 3, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307724 jako administrator („Administrator”), informuje Pana / Panią i wskazuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych;

2. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora;

4. przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana / Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

7. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera;

9. Pana / Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana / Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

© 2021 MYECOLIFE SP. Z O.O. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka Prywatności

Menu

Informacje

Fabryka Norblina
ul. Żelazna 51/53
00-841 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
Sobota:
Niedziela:

Nieczynne
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
07:30 – 16:00
Nieczynne

JAVA Coffee Roasters i Piekarnia Kiełtyka

poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
sobota: 7:30 – 16:00